Firma Aquatonale otrzymała ISO 9001: 2008

Firma Aquatonale otrzymała Certyfikat ISO, 9001: 2008 z zakresu:
„Importu i sprzedaży kosmetyków profesjonalnych dla gabainetów kosmetycznych”.

Do wymagań normy ISO 9001 należy osiem zasad jakości:

1. Zorientowanie na klienta (pozycja organizacji na rynku jest zależna od jej klientów);
2. Przywództwo (kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju);
3. Zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem organizacji są ludzie);
4. Podejście procesowe (skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów);
5. Systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
6. Ciągłe doskonalenie (stałym celem organizacji jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
7. Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (podejmowanie decyzji opiera się na analitycznej, logicznej bądź intuicyjnej analizie wszelkich dostępnych danych i informacji);
8. Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości).

Szukaj:

Strefa Profesjonalisty »
Sklep z kosmetykami profesjonalnymi
Blog ekspercki »
W trosce o Ciebie - kosmetyki bez parabenów

Poznaj naszą filozofię:

L institut de beaute
Informacje prasowe »