Konkurs na najlepszy przepis WIELKANOCNY

Podziel się z nami przepisem na danie wielkanocne i wygraj kosmetyki Aquatonale o wartości 200 zł.

Wystarczy, że zamieścisz przepis na tablicy profilu Aquatonale na www.facebook.pl/Aquatonale  lub wyślesz go na email: konkurs@aquatonale.pl 
Na odpowiedzi czekamy do 22.04.2011 roku

 

Regulamin:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Na najlepszy przepis wielkanocny”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest  wybór najoryginalniejszego i najciekawszego tekstu z przepisem kulinarnym na danie wielkanocne. Konkurs odbywa się na profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Aquatonale, dystrybutor marki Aquatonale na Polskę z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Solnym 16 („Organizator Konkursu”). Fundatorem nagród w Konkursie  jest Firma Aquatonale.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com do dnia 22.042011 r.

§ 4

Konkurs trwa od 04.04.2011 do  22.04.2011.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Aquatonale i zamieszczą na tablicy profilu Aquatonale swój konkursowy przepis.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem

Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

2. Wybór najlepszego przepisu Konkursowego zostanie dokonany na podstawie obiektywnej analizy przesłanych przepisów dnia 22.04.2011 roku.

4. W Konkursie zwycięży ten uczestnik, który po zakończeniu zostanie uznany przez organizatora za twórcę najciekawszej odpowiedzi.

§ 9

1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://www.aquatonale.pl

  • Zamieścić odpowiedź na tablicy profilu Aquatonale na Facebook.pl
  • Lub wysłać odpowiedź na email: konkurs@aquatonale.pl

2. Zgłoszony do Konkursu tekst  nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne ani w żaden sposób reklamować produktów bądź usług komercyjnych.

3. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Zgłoszenie tekstu nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do Konkursu.

4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie ciekawego i oryginalnego przepisu. Ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.

5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Konkursowego na tablicy profilu Aquatonale na Facebook.pl lub wysłanie go na email: konkurs@aquatonale.pl w terminie 04.04.2010 do 22.04.2011 roku i jego akceptacja przez moderatorów.

6. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić wiele przepisów konkursowych.

7. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszony przez niego tekst Konkursowy jest jego autorstwa  oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 10.05.2010 r.

IV. NAGRODY

§ 10

W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów: zestaw kosmetyków Aquatonale o wartości 200 zł.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.aquatonale.pl oraz http://www.facebook.com/aquatonale przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej Konkursu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.aquatonale.pl

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Szukaj:

Strefa Profesjonalisty »
Sklep z kosmetykami profesjonalnymi
Blog ekspercki »
W trosce o Ciebie - kosmetyki bez parabenów

Poznaj naszą filozofię:

L institut de beaute
Informacje prasowe »