KONKURS na Wakacyne Zdjęcie Aquatonale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Wakacyjne zdjęcie z Aquatonale”

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wakacyjne zdjęcie z Aquatonale”, zwany dalej „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najoryginalniejszego i najciekawszego zdjęcia z trójkątem lub z kosmetykiem Aquatonale w scenerii wakacyjnej. Konkurs odbywa się na profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com.

§ 2
Organizatorem Konkursu jest Aquatonale, dystrybutor marki Aquatonale na Polskę z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Solnym 16 („Organizator Konkursu”). Fundatorem nagród w Konkursie  jest Firma Aquatonale.

§ 3
Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com do dnia 31.08.2011 r.

§ 4
Konkurs trwa od 06.07.2011 do  31.08.2011.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Aquatonale i zamieszczą na tablicy profilu Aquatonale swoje konkursowe zdjęcie lub wyślą je na adres mailowy: konkurs@aquatonale.pl

§ 6
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

§ 7
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 8
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Wybór najlepszego zdjęcia Konkursowego zostanie dokonany na podstawie kliknięć Lubię to! Na profilu Facebook dnia 01.09.2011 roku.

§ 9
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie: http://www.aquatonale.pl

  •        Zamieścić zdjęcie na tablicy profilu Aquatonale na Facebook.pl
  •        Lub wysłać zdjęcie na email: konkurs@aquatonale.pl

2. Zgłoszone do Konkursu zdjęcie  nie może zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne, ani w żaden sposób reklamować produktów bądź usług komercyjnych.
3. Konkurs jest moderowany. Każde zgłoszone do Konkursu zdjęcie, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Zgłoszenie zdjęcia nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do Konkursu.
4. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie ciekawego i oryginalnego zdjęcia z trójkątem symbolizującym logo Aquatonale lub kosmetykiem Aquatonale. Ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie zdjęcia Konkursowego na tablicy profilu Aquatonale na Facebook.pl lub wysłanie go na email: konkurs@aquatonale.pl w terminie 06.07.2010 do 31.08.2011 roku i jego akceptacja przez moderatorów.
6. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić wiele zdjęć konkursowych.
7. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone przez niego zdjęcie Konkursowe jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 01.09.2010 r.

IV. NAGRODY

§ 10
W konkursie przewidziano następujące nagrody dla laureatów: zestaw kosmetyków Aquatonale o wartości 300 zł.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.aquatonale.pl oraz http://www.facebook.com/aquatonale przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Aquatonale w serwisie Facebook.com oraz na stronie internetowej Aquatonale. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie www.aquatonale.pl
10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Szukaj:

Strefa Profesjonalisty »
Sklep z kosmetykami profesjonalnymi
Blog ekspercki »
W trosce o Ciebie - kosmetyki bez parabenów

Poznaj naszą filozofię:

L institut de beaute
Informacje prasowe »